Education
     BFA Photography, School of Visual Arts, New York, NY 2016


Exhibitions

     2017 Road Side Turbulence, New York, NY
     2017 PhotoLa, the Reef, Los Angeles, CA
     2016 Driving Driving Driving , New York, NY
     2016 SVA Mentors Exhibition ,School of Visual Arts Gallery, New York, NY


Publications
     Dear Dave
     the Latent Image
     Booooooom

     A New Nothing

Using Format